Jacobs Advies || Bouwkundig tekenbureau

Wie zijn wij

Jacobs Advies & Bouwkundig Tekenbureau is een bouwkundig teken- en adviesbureau dat onlangs is gestart. Wij verzorgen onder andere bouwkundig tekenwerk voor particulieren, bedrijven, aannemers, architecten- en adviesbureaus. Dit strekt zich uit van dakkapellen tot complete woningen en van aanbouw tot bedrijfsruimten met kantoren. Van ontwerp tot realisering heeft u slechts één aanspreekpunt. Wij verzorgen het complete tekenwerk voor de bouwaanvraag, alle technische berekeningen, aanvraagformulieren, werktekeningen en eventueel verkooptekeningen.

Tevens verstrekt Jacobs Advies & Bouwkundig Tekenbureau bouwkundige adviezen op het gebied van bouwregelgeving. Hierbij valt te denken aan bouwbesluitrapportages, brandveiligheidadviezen, geluidsberekeningen, EPN-berekeningen.

Tot de overige werkzaamheden behoren o.a. het maken van technische omschrijvingen, begrotingen etc.

Het merendeel van de werkzaamheden voeren we zelf uit, sommige worden uitbesteedt.

Eveneens begeleiden wij kleine bouwprojecten van ontwerp tot uitvoering. Dit alles in nauw overleg met de opdrachtgever. Door onze achtergronden, ervaring opgedaan in werkkringen van aannemer tot woningstichting en van architectenbureau tot bouw- en woningtoezicht, zijn wij thuis in regelgeving en praktijk. Onze werkzaamheden vinden plaats vanuit een kantoor aan huis te Grashoek. Wij voeren onze werkzaamheden uit met de modernste computers en (teken-)software. Onderdeel daarvan is Arkey/ASD , de meest gebruikte bouwkundige CAD-applicatie in Nederland, een softwarepakket met een 100% op de Nederlandse bouwregelgeving afgestemde werkmethodiek.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Jacobs Advies & Bouwkundig Tekenbureau.